Katedra Rzeszów

Full Image

Description

Katedra pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie


Project details

  • Category : Katedry, Parafie,

Katedra Rzeszowska, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafię pw. Najświętszego Pana Jezusa w Rzeszowie erygowano 11 października 1975 r. W miejscu dzisiejszej katedry początkowo znajdowała się kaplica, którą w 1970 r. zajęły służby komunistyczne. W związku z powiększającą się liczbą wiernych i powstawaniem nowych osiedli, konieczne było wybudowanie kościoła, a nawet podział parafii. Dlatego tez w 1982 r. jej fragment przydzielono do parafii św. Michała Archanioła, a trzy lata później do parafii Opatrzności Bożej. Jednocześnie prowadzono starania o wybudowanie nowego kościoła, który zastąpiłby prowizoryczną kaplicę. Nowy budynek powstał w latach 1977 – 1982, natomiast kościół został poświęcony przez Jana Pawła II w czerwcu 1991 r. W 1992 r. utworzono Diecezję Rzeszowską, a nowo powstała świątynia została wyniesiona do rangi kościoła katedralnego.

Godziny Mszy św.:

  • Dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 7.00, 18.00
  • Dzień powszedni, czas letni, 6.30, 7.00, 19.00
  • Niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00
  • Święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 17.00 (16.00), 19.00 (18.00)

Jak dojechać?